Filmové dílny jinak!

(diskuzní panel)

Středa 1. 8. / 10:00-12:00
Klub kultury 2

Diskuzní panel se zaměří na různé možnosti inovace forem filmových dílen. Čeští a zahraniční lektoři budou mluvit o svém přístupu k obměnám zaběhlých postupů dílen, především za využití současných a zároveň dostupných technologií (např. chytré telefony). Představí, jaké dílny nabízejí a proč, jakým způsobem jsou dílny vedeny a jak na ně reagují různé cílové skupiny. Cílem je podělit se o své zkušenosti, inspirovat i poradit, jak takové dílny vést. Na diskuzní panel budou navazovat odpolední ukázky vybraných dílen, díky kterým si bude možné představené postupy vyzkoušet (navazující odpolední dílny budou probíhat v obou dnech programu).

O své zkušenosti z praxe se podělí lektoři z Portugalska, kteří se zabývají možnostmi využití současných technologií ve vzdělávání při Institutu interaktivních technologií na Madeiře nebo vedoucí oddělení pro vzdělávání holandské nadace Cinekid, která vede vzdělávací dílny v rámci programu MediaLab založené na práci se současnými médii. Do diskuze se zapojí také čeští lektoři, kteří představí, jak v rámci dílen pro děti naopak oživit a vysvětlit téměř zapomenuté analogové postupy. Diskuzi povede Linda Arbanová, zakladatelka Aeroškoly, která se podělí také o možnost inovace klasických animačních dílen zapojením videomappingu a živé animace v prostoru.

Diskuze bude tlumočena do českého a anglického jazyka.

Moderuje: Linda Arbanová (Aeroškola)
Hosté: Sandra Camaraová a Marco Olim (Institut Interaktivních Technologií, PT), Tessa Stokeová (Cinekid/MediaLab, NL), František Týmal a Jan Kulka (CZ).