Industry

Industry program na LFŠ 2018

Letní filmová škola se dlouhodobě a systematicky zabývá filmovým vzděláváním svých návštěvníků, a proto jsme se v letošním roce rozhodli dosavadní aktivity rozšířit a ve spolupráci s filmovým muzeem NaFilM jsme připravili první ročník Industry programu filmové a audiovizuální výchovy.
Zájemci o filmovou výchovu se budou na Filmovce setkávat s českými a zahraničními hosty a seznamovat se s jejich projekty, přístupy a zkušenostmi – a to nejen na diskuzních panelech, ale také během ukázek jejich práce, díky kterým si bude možné představené postupy vyzkoušet.
V letošním roce budou představeny ověřené a inovativní formáty audiovizuální výchovy – unikátní analogové projekce, alternativy animačních workshopů nebo dílny zaměřené na výrobu vlastní jednoduché promítačky, hologramu nebo virtuálního prostředí, včetně VR brýlí. Zároveň se představí možnosti rozvoje filmové a mediální výchovy ve výstavní a muzejní praxi prostřednictvím interaktivních instalací. O své zkušenosti s tvorbou expozic a s vývojem a vedením vzdělávacích programů pro školy budou mluvit čeští i zahraniční kurátoři.
Účast je bezplatná a je určena pro učitele základních, středních a uměleckých škol, lektory kroužků a dílen pro děti a mládež, kinaře, klubisty a aktivní zájemce o filmovou výchovu. Díky tomu, že je Industry program otevřený také návštěvníkům festivalu, je možné nevšední formy filmových dílen testovat společně.

Jak proběhl první ročník

Program

Filmové dílny jinak!
(diskuzní panel)

Středa 1. 8. / 10:00-12:00
Klub kultury 2

Od brýlí z kartonu k tvorbě vlastní virtuální reality (dílna)

Středa 1. 8. / 13:30-16:30
Reduta 3

Vyrob si vlastní hologram a laternu magiku (dílna)

Středa 1. 8. / 17:00-18:00
Reduta 3

Pramítačka: Živá filmová performance

Středa 1. 8. / 20:00-21:00
Galerie slováckých vín

Na film do muzea: Filmová výchova s interaktivními exponáty (diskuzní panel)

Čtvrtek 2. 8. / 10:00-12:00
Klub kultury 2

VJ: Videomapping a živá animace v prostoru (dílna)

Čtvrtek 2. 8. / 13:30-15:00
Reduta 3

Alchymie filmového materiálu: Střihej, zakládej, promítej! (dílna)

Čtvrtek 2. 8. / 15:30-17:00
Reduta 3

Hosté

Marco Olim

Marco Olim v současnosti působí na Madeirské univerzitě, kde se v rámci oboru Design hypermédií a Web Development zaměřuje na robotiku a interaktivní média. Vyvíjí také software pro vzdělávací platformu PLACE, webovou aplikaci, která informuje o všech vzdělávacích aktivitách od mateřských až po střední školy v celém madeirském regionu. Byl také vedoucím oddělení multimédií v odboru životního prostředí a oddělení pro vzdělávání (STEM) na Střední škole Francisca Franca.

Sandra Camarová

Sandra Camarová pracuje jako asistentka výzkumu na Institutu interaktivních technologií na Madeiře. Předtím působila jako učitelka výtvarné výchovy a informatiky. V té době se začala věnovat také vývoji vzdělávacích her pro děti předškolního věku. Své oborové zkušenosti v oblasti herního designu, interakce člověk-počítač, interaktivního designu a multikulturní spolupráce dále rozvíjela během studií zábavních technologií.

Tessa Stokeová

Tessa Stokeová po absolvování oboru zaměřeného na média a vzdělávání vedla marketingovou komunikaci dětského televizního kanálu Nickelodeon. Od roku 2010 se věnuje mediální výchově v nadaci Cinekid, která organizuje stejnojmenný festival pro děti a mládež v Amsterdamu. V roce 2017 se stala ředitelkou vzdělávácí laboratoře MediaLab, která vznikla za účelem rozvoje mediální a audiovizuální výchovy v rámci Cinekidu. Věnuje se především vzdělávacímu zaměření organizace, festivalovému programu pro školy a celoročním aktivitám v oblasti filmové a mediální výchovy.

Stefanie Plappertová

Stefanie Plappertová vystudovala divadelní, filmová a mediální studia na Frankfurtské univerzitě. V současnosti je kurátorkou v německém Filmovém Institutu a muzeu (Deutsches Filminstitut / Deutsches Filmmuseum). Mezi výstavy, které od roku 2012 vytvořila, patří například „Film NOIR!“ (2012), „Conscious Hallucinations. Filmic Surrealism“ (2014) a „RED in Film“ (2017). Spoupracuje také s muzeem výtvarného umění Staedelmuseum ve Frankfurtu (Dark Romanticism, 2012) a německou Národní knihovnou (www.kuenste-im-exil.de, 2013). Ve svých výstavních projektech se zabývá především možnostmi vystavování filmu jako média a hledáním způsobů, jak do výstavního prostoru zapojit nové technologie.

Sebastian Rosenow

Sebastian Rosenow je absolvent Filmové kultury v oboru archivářství, programování a prezentace na Goethově univerzitě ve Frankfurtu. Vede oddělení filmového vzdělávání na německém Filmovém Institutu a muzeu (Deutsches Filminstitut / Deutsches Filmmuseum) ve Franfurtu, kde se zabývá především projektem MiniFilmclub, vzdělávacím programem pro děti předškolního věku.

Maria Mangová

Maria Mangová absolvovala univerzitu v Tallinnu v roce 2005. V roce 2007 byla jmenována ředitelkou Estonského filmového muzea, jež minulý rok otevřelo v nové budově se stálou expozicí, zaměřenou především na proces filmové tvorby. V roce 2013 začala vyučovat film a média na gymnáziu v Talinnu a vytvořila unikátní osnovu výuky, jež propojuje porozumění filmové řeči se znalostmi jeho historie. Od roku 2015 rovněž působí jako prezidentka Baltic Audiovisual Archival Council, nezávislé neziskové organizace s cílem rozvíjet spolupráci mezi archivy, knihovnami a muzei se sbírkami audiovizuálních materiálů.

Linda Arbanová

Od roku 2009 vede filmově vzdělávací projekt kina Aero s názvem Aeroškola, který pracuje s dětmi, dospělými, seniory a školami v oblasti filmové a audiovizuální výchovy. Aeroškola se podílí také na provozu pražského studia ZVUK, které vzdělává v oblasti elektronické hudby, hudební teorie a produkce. Linda je amatérská animátorka a také VJka. Ve volném čase se věnuje tvorbě animovaných klipů a videoprojekcí pro kapely Kittchen, Jablkoň, Zvíře jménem Podzim nebo Kieslowski. Studovala výtvarku a během doktorského studia na katedře výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy se přeorientovala na film a filmovou výchovu. Na katedře vyučuje předměty zaměřené na zapojení práce s filmem a animací do výuky ve škole.

Matyáš Trnka

Matyáš Trnka začínal svá studia na oboru informačních technologií. Postupně ale začal směřovat k výtvarnému umění a vystudoval animovanou tvorbu na FAMU. Výtvarník, animátor a režisér působí od roku 2015 také jako pedagog na Vyšší odborné škole Václava Hollara, kterou před studiem animace absolvoval. Je spoluatorem a kurátorem výstav Trnkova Zahrada navázaných na knihu malíře a filmaře Jiřího Trnky, svého dědečka.

František Týmal

Absolvent FAMU. Zabývá se experimentálním filmem a užitím audiovizuálních technologií v oblasti divadla a výtvarného umění. Je spoluzakladatelem platforem Kinoaparát.cz a Free Cinema – programu pro otevřené filmové vzdělávání.

Jan Kulka

Absolvent střihové skladby na FAMU. Je autorem pra-kinematografických aparátů, zařízení odkazujících na prapůvody a současný stav kinematografie. Po Kouzelné skříňce, kde rozvíjel a doslovně roztáčel vnímání abstraktního obrazu a světelného toku na základě experimentů Jana Evangelisty Purkyně, přichází s několik let vyvíjeným aparátem Pramítačkou. Ta se stává autorovým manifestem samotné kinematografie, kdy standardizované, opomenuté či slepé vývojové linie jsou znovu artikulovány skrze jeden stroj.

Adéla Mrázová

Od roku 2014 se kontinuálně věnuje projektu NaFilM: Národní filmové muzeum, který spolu s kolegy Terezií Křížkovskou a Jakubem Jiřištěm založila během studií filmové vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od té doby se věnuje pravidelné výstavní činnosti, která představuje jednotlivé části filmového muzea, včetně kurátorské, produkční i manažerské práce. Je šéfredaktorkou filmového serveru Indiefilm.cz, působí jako community manager v distribuční společnosti Artcam a spolupracuje jako dramaturgyně s řadou filmových festivalů. V rámci výzkumné činnosti se věnuje filmové výchově a mezinárodnímu projektu ThinkFilM.

Terezie Křížkovská

Jedna ze zakladatelek projektu NaFilM: Národní filmové muzeum, kterému se společně s kolegy Adélou Mrázovou a Jakubem Jiřištěm od roku 2014 intenzivně věnuje. Je také kurátorkou výstav Na film! (2015-2018), spoluatorkou vzdělávacích filmových programů a koordinátorkou mezinárodních výzkumných projektů ThinkFilM, zaměřených na propojení filmové výchovy a výstavní praxe. Jako asistentka produkce se podílela na řadě filmových projektů, včetně celovečerních filmů Kovář z Podlesí (2013) nebo Pirko (2016).

Kontakty

Adéla Mrázová

Koordinátorka Industry programu
+420 603 195 998
adela.mrazova@nafilm.org

Terezie Křížkovská

Koordinátorka Industry programu
+420 723 219 582
terezie.krizkovska@nafilm.org

Registrace*

muzeum@nafilm.org
* Na registraci do 10. července 2018 se vztahují dvě jednodenní akreditace na LFŠ zdarma.