Současnost

Greek Weird Wave

Po sekcích věnovaných Berlínské škole, Mumblecore a New French Extremity představíme další směr současné artové kinematografie, který je tentokrát bytostně spjat s politickou, společenskou i ekonomickou situací novodobého Řecka. Řecká krize, ztráta identity a všeobecný chaos v zemi se staly inspirací pro skupinu tvůrců pracujících ve svých filmech s relativizací tradičních hodnot (rodina, vztahy), násilím, černým humorem či absurditou. Vznikla kompaktní skupina filmů definovaná v literatuře i v rámci festivalů jako Greek Weird Wave. V pečlivém dramaturgickém výběru budou moci diváci LFŠ vidět filmy Jorgose Lanthimose (Špičák), Athiny Rachel Tsangariové (Attenberg) či Panose Koutrase (Strella).