Současnost

Ikona: Lars von Trier

Nová sekce se věnuje kultovním režisérům současnosti a pátrá po tom, jakým způsobem dospěli k svému ikonickému statusu. Základní otázku, na kterou sekce odpovídá, lze formulovat následovně: „jak se XXX stal XXX“, v roce 2018 tedy „jak se von Trier stal von Trierem“. Dramaturgie sekce se letos ujal autor knihy o von Trierovi a profesor z kodaňské univerzity Peter Schepelern. Cílem sekce je představit méně známou tvorbu vybraného tvůrce, základní prvky, ze kterých se postupně složil obraz velkého režiséra, a ozřejmit divákům genezi jeho kariéry. V rámci speciálních přednášek bude nastíněn základní kontext tvorby daného tvůrce a následně budou uvedeny jeho studentské filmy, experimentální práce, reklamy, videoklipy, divadelní záznamy a zároveň i nejzásadnější celovečerní hraná díla.