Na film do muzea: Filmová výchova s interaktivními exponáty

(diskuzní panel)

Čtvrtek 2. 8. / 10:00-12:00
Klub kultury 2

Diskuzní panel bude zaměřený na možnosti rozvoje filmové a mediální výchovy ve výstavní praxi. Prostor filmové výstavy nebo muzejní expozice nabízí příležitost, jak přistoupit k filmovému médiu z různých perspektiv a pomocí interaktivních instalací návštěvníky aktivně zapojit do jeho poznávání. O své zkušenosti s tvorbou expozic, jejichž hlavní cílovou skupinou jsou především děti a mládež, a s vývojem a vedením vzdělávacích programů pro školy, budou mluvit čeští i zahraniční kurátoři.

Do diskuze se zapojí kurátorka filmového muzea ve Frankfurtu, která se podílela na tvorbě stálé expozice zavedeného muzea i jeho dočasných výstav, a hlavní edukátor muzejních filmově-vzdělávacích programů, který představí nové dílny, jež vyvíjí s ohledem na nejmladší účastníky. Dalším hostem bude ředitelka Estonského filmového muzea otevřeného v loňském roce, která seznámí s koncepcí muzea a vzdělávacích programů. Dále svůj přístup ke vzdělávání formou interaktivních expozic představí autorka filmového muzea NaFilM, které se otevře ve stálých prostorech v Praze, a kurátor putovní interaktivní výstavy Trnkova Zahrada.

Diskuze bude tlumočena do českého a anglického jazyka.

Moderuje: Terezie Křížkovská (Filmové muzeum NaFilM)
Hosté: Maria Mangová (Estonské filmové muzeum, EST), Stefanie Plappertová a Sebastian Rosenow (Filmmistitut Frankfurt, GE), Adéla Mrázová (Filmové muzeum NaFilM) a Matyáš Trnka (Trnkova Zahrada, CZ).