Historie

Retrospektiva:
Ingmar Bergman

Jednu z největších ikon světového filmu představujeme v roce 100. výročí jejího narození kolekcí filmů, které vybrala švédská profesorka filmových studií na univerzitě ve Stockholmu Maaret Koskinenová, první badatelka, jíž sám režisér umožnil v posledních letech života přístup ke svému archivu a která je také autorkou řady studií a publikací o jeho tvorbě. Spolu s ní se pokusíme postihnout všechna podstatná témata a motivy Bergmanova díla a přitom “svrhnout” režiséra z piedestalu nedosažitelného a uctivě archivního velikána. V tom nám pomůže i Katinka Farago, která s Bergmanem přes 30 let spolupracovala a byla svědkem mnoha jeho nelehkých zápasů se světem i sebou samým.