Co má společného Česko s Polskem? Mimo jiné byly obě země do konce první světové války (alespoň částečně) součástí rakousko-uherské monarchie. Otázku, jakým způsobem je na toto období nazíráno v jednotlivých národních kinematografiích, spolu otevřeli na přednášce CK Monarchia dramaturg polské filmové sekce LFŠ Petr Vlček a pracovnice NFA polského původu Iwona Łyko.

Vlček seznámil návštěvníky programu se dvěma tematickými liniemi takové produkce české kinematografie a okomentoval ukázky z filmů C. a k. polní maršálek (1930), Dobrý voják Švejk (1956) a Jára Cimrman, ležící, spící (1983), Łyková vysvětlila politické téma dělení Polska obsažené ve Wajdově Veselce (1973) a představila polskou variaci na Švejka C. K. dezertéři (1986). Polský filmový historik Maciej Gil ji doplnil: „Švejk je v Polsku stále populární, přestože nevím, jestli je i pochopený, protože skoro vůbec neznáme vaši kulturu a dějiny.“