Po sekcích věnovaných Berlínské škole, Mumblecore a New French Extremity představí Filmovka další směr současné artové kinematografie.

Filmový směr, na který se letos festival zaměří, je bytostně spjat s politickou, společenskou i ekonomickou situací novodobého Řecka. Řecká krize, ztráta identity a všeobecný chaos v zemi se staly inspirací pro skupinu tvůrců pracujících ve svých filmech s relativizací tradičních hodnot (rodina, vztahy), násilím, černým humorem či absurditou. Vznikla kompaktní skupina filmů definovaná v literatuře i v rámci festivalů jako Greek Weird Wave. V dramaturgicky pečlivě připraveném výběru budou moci diváci LFŠ vidět filmy Jorgose Lanthimose (Špičák), Athiny Rachel Tsangariové (Attenberg) či Panose Koutrase (Strella).