Po loňských sci-fi orgiích se pozornost Projektu 100 letos upíná k muzikálovému žánru a jeho podobám v průběhu historie kinematografie.

Stejně jako loni ovlivní výběr žánru i konkrétních filmů Projektu 100 také program Letní filmové školy. Muzikál je ovšem neobyčejně rozmanitý a má tolik podob a témat, že je prakticky nemožné ho pojmout univerzálně. Proto jsme se rozhodli uvést vás do světa hudby a tance poznenáhlu: letos vás provedeme tvorbou země, kde se filmový muzikál zrodil, tedy Spojených států. A klíčem k oné procházce bude choreografie – pokusíme se odpovědět, jak se vyvíjela, které nejvýraznější osobnosti se jí věnovaly, jak se filmová kamera postupně vyrovnávala s jejím zachycením. Zcela poprvé pak bude na Letní filmové škole Projekt 100 oficiálně zahájen, a to 1. srpna.