Záměrem nové programové koncepce bylo zjednodušení struktury programu festivalu směrem k větší srozumitelnosti a atraktivitě. Naším cílem nebylo provést revoluci doprovázenou rozmetáním dosavadního programu, nýbrž evoluci, která opustí nefunkční modely a nahradí je novými.

Za sebou jsme tak nechali již naplněný blok Fokus mapující vybrané národní kinematografie, zrušili jsme Visegrádský horizont, akcentovali jsme hosty festivalu. Výsledkem jsou 4 základní bloky, které jednoznačně ilustrují dramaturgické směřování festivalu, vycházejí z minulosti a reprezentují budoucnost. Těmito bloky jsou HISTORIE, SOUČASNOST, ČESKO/SLOVENSKO a HOSTÉ. Každý z těchto bloků má svoji relevanci a pevnou pozici v rámci celkového programu LFŠ: každý je provázán s odborným programem a každý obsahuje jednoznačně definované programové sekce. Program LFŠ je nový, svěží, logický a čitelný. Každý divák si v něm najde svůj blok, svoji sekci i svůj film.

Zobrazit programové sekce